Utrzymanie czystości

Oferowany przez nas pakiet usług związany z utrzymaniem czystości ma charakter kompleksowy i obejmuje wszystkie czynności codziennej i cyklicznej obsługi gwarantujące zapewnienie czystości i przyjaznego środowiska pracy oraz atrakcyjnego wizerunku budynku wewnątrz wraz
z jego otoczeniem.

Zatrudniamy wykwalifikowany i sprawdzony personel, stosujemy profesjonalny sprzęt szwajcarskiego koncernu WETROK oraz ekologiczne środki czystości o wysokiej jakości i skuteczności działania.

Dla każdej czynności związanej z utrzymaniem czystości bardzo starannie określamy materiał z jakiego jest wykonana czyszczona powierzchnia, zapoznajemy się z wszelką dokumentacją techniczną i warunkami gwarancji, a następnie dobieramy technologię sprzątania.

W dbałości o jakość świadczonych usług, bezpieczeństwo i czytelność relacji z klientem wdrożyliśmy procedury gwarantujące zachowanie najwyższych standardów obejmujące w szczególności:

  • technologię sprzątania,
  • specyfikację pomieszczeń objętych usługą utrzymania czystości z podziałem na klasyfikacje odzwierciedlające funkcje pomieszczenia, częstotliwość i technologię sprzątania,
  • informacje o pochodzeniu i dopuszczeniu do stosowania specjalistycznych środków chemicznych,
  • zasad przechowywania i wewnętrznej dystrybucji środków chemicznych z uwzględnieniem obowiązujących przepisów w zakresie ochrony środowiska.

Utrzymanie czystości wraz z obsługą techniczną jest dobrym przykładem świadczenia usług skoordynowanych zapewniających utrzymanie atrakcyjnego wizerunku budynku , zarówno wewnątrz jak i jego najbliższego otoczenia.