Kontakt

Zainteresowanych naszymi usługami zapraszamy do kontaktu.

Chętnie odpowiemy na wszystkie Państwa szczegółowe pytania i udzielimy informacji na temat naszych usług, doświadczenia oraz naszego autorskiego systemu informatycznego Programu Przyjmowania Zgłoszeń RHS.

 Retermozanex Holding Sp. z o. o. ul. Elbląska 14, 01-737 Warszawa

Informacje o firmie zgodnie z KSH:
Retermozanex Holding Sp. z o.o. 01-737 Warszawa, ul. Elbląska 14
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy KRS 0000040999
REGON: 010368206 NIP: 118-00-45-506
Kapitał zakładowy 50.000 PLN

Administratorem danych osobowych jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą Retermozanex Holding sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Elbląska 14, 01-737 Warszawa) wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000040999, posiadająca NIP 1180045506 oraz REGON 010368206.

W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem tych danych prosimy kontaktować się poprzez następujące kanały komunikacji:
forma pisemna: Retermozanex Holding sp. z o.o., ul. Elbląska, 01-737 Warszawa,
forma elektroniczna: dane-osobowe@retermozanex.com.pl.