Integracja usług

Wieloletnia praca na rzecz dużych spółek branży IT, dla których szeroko pojęte bezpieczeństwo jest priorytetem w podstawowej działalności zaowocowała wdrożeniem w obiektach naszych klientów nowej formy usług – Usług Zintegrowanych.

W skład Usług Zintegrowanych wchodzą podstawowe usługi decydujące o szeroko rozumianym bezpieczeństwie obiektu i jego infrastruktury, lecz sposób ich realizacji jest znacząco różny od aktualnie obowiązujących standardów rynkowych, gdyż usługi te są precyzyjnie skoordynowane i w codziennej praktyce realizowane z wykorzystaniem naszego systemu informatycznego o nazwie RHS (Retermozanex Holding System).

Usługi Zintegrowane realizowane są w oparciu o procedury zaimplementowane do systemu RHS gwarantując pełna współpracę, wzajemne informowanie oraz realizacje zadań wymagających współdziałania specjalistów i zespołów różnych branż.

Usługi Zintegrowane gwarantują realizację wszystkich zadań w budynku i jego otoczenia wymagających:

  • pełnej współpracy zespołów różnych specjalności,
  • uzgadniania i koordynacji realizowanych zadań,
  • wzajemnego powiadamiania się w sytuacjach gdy wykonywana usługa ma wpływ na bezpieczeństwo budynku i ludzi w nim przebywających,
  • zgłaszania sytuacji awaryjnych dotyczących wielu branż,
  • wymiany informacji mających istotne znaczenie dla realizowanych zadań przez różne zespoły,
  • zabezpieczenia danych o podejmowanych czynnościach i obiegu informacji w sytuacjach kryzysowych (np. zanik zasilania, awaria strategicznych instalacji w budynku).

Jeżeli zależy Ci na nowoczesnej całodobowej kontroli budynku i jego instalacji to zapewniamy:

  • stały nadzór urządzeń i systemów budynku wykorzystując najbardziej zaawansowane technologicznie narzędzia informatyczne,
  • bezpieczny zdalny dostęp do infrastruktury IT poprzez szyfrowane łącza internetowe z wizualizacją na przenośnym komputerze lub telefonie komórkowym,
  • zdalną diagnostykę sieci i urządzeń odpowiedzialnych za integrację systemów inteligentnych budynku.